Impressum

De website linkmaker.eu staat onder beheer van:

Stylink Social Media GmbH

Klarissengasse 9
48143 Münster
Duitsland

HRB 18156 | Rechtbank van registratie: Amtsgericht Münster | BTW-ID: DE313221267
Managing directeurs: Sven Goik, Michael Elschenbroich

Tel.: +31 625128076
E-Mail: influencer@linkmaker.eu
Web: www.linkmaker.eu

Disclaimer

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen garantie voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn alleen de beheerders van deze pagina's verantwoordelijk. Wij verklaren dat er geen illegale informatie op de gelinkte pagina's stond op het moment dat de links worden gemaakt. Inhoudelijke wijzigingen van de gelinkte pagina's zijn echter te allen tijde mogelijk en vallen buiten onze verantwoordelijkheid en invloedssfeer.

Daardoor nemen wij de inhoud van de gelinkte pagina's uitdrukkelijk niet over, echter distantiëren wij ons van de inhoud ervan. Verder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid of garantie voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan door het gebruik van de op onze website gepubliceerde informatie, tenzij wij ons schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid.